یکی از اشکال زندگی به روایت تصویر

یکی از اشکال زندگی به روایت تصویر

سعی كنيم در زندگی اينگونه نباشيم. هر چند ممكن است ناخواسته به اين بلای اجتماعی مبتلا باشيم.پس برای لحظاتی در رويه زندگی مان مروری داشته باشيم

ادامه این مطلب در لینک مقابل پی سی سیتی“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: