نحوه غیر فعال کردن hibernate در ویندوز 7

با اجرای دستور powercfg.exe -h off در CMD می شه به راحتی این کارو انجام داد و مقدار فضایی که توسط فایل hiberfil.sys اشغال شده رو آزاد کرد (تقریبا 1.5 گیگ)

ادامه این مطلب در لینک مقابل Developer Center“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: