نظرسنجي: بهترین فیلم کلاسیکی که دیدی چیه؟

فیلمهای کلاسیک فیلمهای بسیار پاکی و زیبا و دوست داشتنی ای هست

شما بهترین و زیباترین فیلم کلاسیکی که دیدین کدومه؟

ادامه این مطلب در لینک مقابل پی سی سیتی“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: