جذابيت‌هاي پنهان طبقه فرودست در «زير هشت»

صحنه بعدي نمايي است كه قرار است مرجان (با بازي بيتا خردمند)‌ پسركي را از خانه منصور فراري دهد و بعد از فرار آنها منصور نيز به دنبالشان باشد. ساعت حدود 4 بعدازظهر است و شلوغي خيابان باعث مي‌شود كه …

ادامه این مطلب در لینک مقابل HiPersian.Com – پورتال های پرشین – جامع ترین پورتال ایرانی:خبر:سرگرمی:سلامت:فرهنگی:سبک زندگی:“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: