مترجم نابلد در برنامه زنده سیما!

دریک برنامه روز گذشته شبکه دوم سیما، مترجم یک قاری دانمارکی عراقی الاصل قادر به ترجمه کلمه ساده انگلیسی نبود. در این برنامه که بیشتر به خاطر به سرکردن چادر قهوه ای از سوی مجری زن آن خبرساز شده،…

ادامه این مطلب در لینک مقابل فرهنگ و هنر“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: