قلم برای آی‌پد ارایه شد

قلمی برای آی‌پد ارایه شد که کاربران به جای استفاده از لمس دست می توانند از این قلم برای دسترسی به کاربردهای آن بهره ببرند.

ادامه این مطلب در لینک مقابل اخبار“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: