آخرین وضعیت سریال‌های شبکه سه سیما

آخرین وضعیت سریال‌های شبکه سه سیما مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما آخرین وضعیت پروژه‌های نمایشی در حال ساخت این گروه برنامه‌ساز را برای ایسنا تشریح کرد. محمودرضا تخشید ایسنا از همکاری با داریوش فرهنگ خبر داد و…

ادامه این مطلب در لینک مقابل فرهنگ و هنر“)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: