منابع آزمون رشته حقوق

منابع کارشناسي ارشد حقوق خصوصي

حقوق مدني:
1) حقوق مدني(1) اشخاص و محجورين………………………………………. ….دکتر سيد حسين صفايي
2) حقوق مدني(2) اموال و مالکيت………………………………………… …………دکتر ناصر کاتوزيان
3) حقوق مدني(3) اعمال حقوقي………………………………………….. ………دکتر ناصر کاتوزيان – جزوه درسي حقوق مدني (3) دکتر دروديان – کتاب سقوط تعهدات دکتر شهيدي
4) حقوق مدني(4) وقايع حقوقي………………………………………….. ……….دکتر ناصر کاتوزيان- جزوه درسي حقوق مدني(4) دکتر دروديان
5) حقوق مدني(5) مختصر حقوق خانواده………………………………………. ………..دکتر صفايي – دکتر اسدالله امامي
6) حقوق مدني(6 و 7) دوره مقدماتي حقوق مدني عقود معين (دو جلد)……………..دکتر ناصر کاتوزيان
7) حقوق مدني(8) شفعه، وصيت و ارث……………………………………………… دکتر ناصر کاتوزيان
8) قانون مدني در نظم حقوق کنوني………………………………………….. …….دکتر ناصر کاتوزيان
9) قانون مدني و قانون مسئوليت مدني
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )………………………………………………….. …..دکتر اسکيني-دکتر عرفاني
11) قانون تجارت
12) قانون تصفيه امور ورشکستگي
13) قانون صدور چک
14) آئين دادرسي مدني و بازرگاني…………………………………….. دکتر سيد محسن محمدزاده افشار
15) کتاب هاي دکتر شمس
16) قانون آئين دادرسي جديد
17) قانون اجراي احکام مدني
متون فقه:
18) لمعه دمشقيه( متون 1 و 2)…………………………………………………. ……….دکتر شيرواني- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاري
19) خلاصه شرح لمعه شهيد ثاني……………………………………………. ……رضا شکري نشر پردازش


متون حقوقي:
20) Law text
Law made simple(21
G.C.S.E law(22
نصف سوالات کنکور کارشناسي ارشد در متون حقوقي، 15 سوال از متون تخصصي حقوق و 15 سوال ديگر از زبان عمومي( شامل قواعد، گرامر، لغات و …) است.


منابع کارشناسي ارشد حقوق عمومي

حقوق اساسي :
1)بايسته هاي حقوق اساسي………………………………………….. …………………. دکتر قاضي
2)حقوق اساسي( جلد 1و2)………………………………………………. ….دکتر سيد محمد هاشمي
3)متن قانون اساسي


حقوق اداري:
4)حقوق اداري………………………………………….. ……………………………دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداري………………………………………….. ………………………….دکتر موسي زاده
6)حقوق اداري………………………………………….. ……………………دکتر طباطبايي مؤتمني
7)حقوق اداري و قراردادهاي اداري………………………………………….. ………..دکتر انصاري


حقوق بين الملل عمومي:
1) حقوق بين الملل عمومي………………………………………….. ……………دکتر ضيايي بيگدلي
2) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي………………………………………….. ……دکتر بيک زاده
3) سازمان هاي بين المللي………………………………………… …………………دکتر موسي زاده
4) سازمان هاي بين المللي………………………………………… ………………………دکتر آقايي
5) جزوه درسي حقوق بين الملل عمومي………………………………………….. ………..دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و ديات و شهادت لمعه( متن اصلي لمعه )………………………ترجمه دکتر فيض
زبان:
9) زبان عمومي


متون حقوقي:
10) Law text
Law made simple(11
G.C.S.E law(12

منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل عمومي و حقوق بشر

حقوق اساسي
1) حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي………………………………………….. ………………..دکتر قاضي
2) حقوق اساسي چمهوري اسلامي ايران(دوچلد)……………………………….. ……………دکتر هاشمي
حقوق مدني تعهدات
3) حقوق مدني3(اعمال حقوقي) …………………………………………………… ……..دکتر کاتوزيان
4) حقوق مدني 4(وقايع حقوقي)…………………………………………. ……………….دکتر کاتوزيان
حقوق بين الملل عمومي
5) حقوق بين الملل عمومي …………………………………………………… ………دکترضيائي بيگدلي
6) جزوه ي حقوق بين الملل …………………………………………………… ………….دکتر بيگ زاده
سازمان هاي بين المللي …………………………………………………… ……………دکتر موسي زاده
7) جزوه ي سازمان هاي بين المللي( بخش راه حل هاي غير حقوقي و حقوقي اختلافات بين المللي) ………دکتر مير عباسي
9) منشور سازمان ملل متحد
10) حقوق بين الملل خصوصي ………………….. دکتر نصيري و دکتر بهشيد ارفع نيا
11) تعارض قوانين ………………………………….. دکتر نجاد علي الماسي
متون حقوقي
10)Law Text …………………………………………………… ……………..دکتر افتخار جهرمي
11) Law Made Simple……………………………………………… ……………………پادفيلد
12) Gees Law …………………………………………………… …………………………..براون
13) Dictionary Of Law …………………………………………………… ……….. Oxford

منابع کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق مدني
3) حقوق تجارت
4) حقوق بين الملل عمومي………………………………………….. …دکتر ضيايي بيگدلي
5) حقوق بين الملل خصوصي …………………..دکتر نصيري و دکتر بهشيد ارفع نيا
6) تعارض قوانين ………………………………….. دکتر نجاد علي الماسي

منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل مالکيت فکري

1) حقوق مدني
2) زبان (انگليسي يا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه

منابع کارشناسي ارشد حقوق بين الملل محيط زيست

1) زبان (انگليسي يا فرانسه)
2) حقوق اداري……………………………دکتر منوچهر طباطبايي مؤتمني و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزاي اختصاصي
4) حقوق بين الملل عمومي

ادامه این مطلب در لینک مقابل پی سی سیتی“)

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / گۆڕین )

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: