عکس طنز: باور کنید که تیم فوتبال انگلستان گلی به آلمان نزده و داور به درستی قضاوت کرده است!

گاه کنید، توپ از خط دروازه عبور نکرده و کمک داور به درستی قضاوت کرده است!

View full post on عکس ایرانی عکس هندی عکس خارجی مدل لباس

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: