2 عکس استثنائی از دنیای حیوانات!!

تصویر اول مربوط به پرنده ایست که تلاش می‌کند با بدن کوچک خود فرزندش را از نور خورشید در امان نگه دارد!
 
 
در این تصویر شما باید دو فیل را ببینید!
 
 
برای دیدن فیل دوم به پشت فیل بزرگتر نگاه کنید: بچه فیل پشت سر مادرش در حال حرکت است!
 

View full post on عکس ایرانی عکس هندی عکس خارجی مدل لباس

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: