تکنولوژی فوق العاده مدرن ایران در بسته بندی خرما “دیگه نمی خوری”!؟

این هم تکنوژی برتر ایران در بسته بندی خرما !!
من دیگه عمرا خرما بخورم !!تکنولوژی فوق العاده مدرن ایران در بسته بندی خرما www.beterkoonim.com
اتفاقا این جعبه هاش آشناست واسم !!تکنولوژی فوق العاده مدرن ایران در بسته بندی خرما www.beterkoonim.com


About these ads

2 Responses

  1. شما فکر کردی فقط خرما اینطوریه؟ بیا من می‌برمت سیلوی گندم ببینی موشها چطوری فضله می‌اندازند!

  2. ey baba,chie mage?! dastesham ke dare mishoore bande khoda :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: